Välkommen till Barn och Assistans!

barn och assistans

Fakta, regler, tips och goda råd när det gäller barn och assistans…

…kan man aldrig få för mycket av. I dagens politiska och sociala klimat är det inte våra funktionshindrade barn som står överst på priolistan. Det är heller inget politiskt parti som har tagit frågan om rätten till personlig assistans till en valfråga. Man skulle kunna gissa att vår lilla väljarskara är ytterst marginell. Bättre att dela ut lite ”valfläsk” till breda grupper som barnfamiljer (med friska barn) och till alla pensionärer. Tyvärr får vi nog dra lasset till stor del själva och därför behöver vi kraftsamla, hjälpas åt och samverka. Kanske kan just din berättelse påverka någon politiker eller ge ny kraft åt någon annan i en liknande situation. E-posta gärna din berättelse, med en bild eller två, på info[at]barnochassistans.se så publicerar vi den på sajten.